Högskola - Lapplands Kommunalförbund

5161

Studievägledning - Amerikanska Gymnasiet

Vad är särskild   För att få läsa på universitetet eller högskolan måste du vara behörig för högskolestudier. Alla utbildningar kräver att du har en grundläggande grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. förkunskaper i svenska motsvarande nivå   Andra vägar till behörighet. Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter.

Behörighet för högskolestudier

  1. Sisjön vårdcentral covid
  2. Clas ohlson konkurrenter
  3. Finn.no english website

möjligheten för en elev att få allmän behörighet för högskolestudier. Utredningen föreslår att den aktuella paragrafen i högskoleforord-ningen preciseras så att för allmän behörighet för studerande från ett nationellt program i den nya gymnasieskolan krävs lägst betyget Godkänd kurser motsvarande minst 90 procent av programmet Grundläggande behörighet för högskolestudier Särskild behörighet baserad på idrottsspecifik kunskap: 400 poäng i ämnet specialidrott varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande. Hjälpte informationen på den här sidan dig? För att bli polis måste du studera vid universitet eller Polishögskolan och bör därför gå en gymnasieutbildning som ger dig behörighet för högskolestudier. Polisen i Sverige ska öka tryggheten genom att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och göra brottsutredningar. Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i Specialpedagogik, ansökningsomgång VT 2021 (pdf, 236 kB) Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2021, är öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Behörighet - Högskolan i Gävle

• Intyg om behörighet för högskolestudier (1993) Grundläggande behörighet krävs för högskolestudier. För att erhålla grundläggande behörighet på folkhögskola måste man uppnå motsvarande godkänd nivå i de sju gymnasiegemensamma ämnena Svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6, Matematik 1a, 1b eller 1c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1 och Religionskunskap 1.

Behörighet för högskolestudier

Behörighet: FAQ - Studievägledning: Utbildning: Linköpings

Särskild behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. Godkänt resultat på Svenska som främmande språk, förberedande kurs, eller förkunskaper i svenska motsvarande nivå B2 enligt Europarådets självbedömningsskala, vilket testas genom ett inträdesprov. Behörighet, urval och antagningsstatistik.

Exakt vilken särskild behörighet som krävs framgår på sidan för respektive kurs eller program. Områdesbehörighet Utländska högskolestudier som grund för särskild behörighet Om du har läst utomlands och är intresserad av fortsatta studier i ett ämne så kan du kontakta en studievägledare på den institution som ger de kurser du är intresserad av, för att få en bedömning av vilken nivå du kan söka till. 11 § Betygsvärdet för en kurs från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning är siffervärdet multiplicerat med kursens omfattning i gymnasiepoäng. Siffervärdet är 0 för F, 10 för E, 12,5 för D, 15 för C, 17,5 för B och 20 för A. För dem som fått betyg enligt de kursplaner som infördes i Naturvetenskapligt basår är en förutbildning som ger dig behörighet till utbildningar som kräver grundläggande naturvetenskaplig behörighet. Det är också ett utmärkt sätt att förbereda för framtida högskolestudier. Basåret ger dig behörighet att söka en mängd utbildningar, till exempel ingenjörsutbildningar samt inom medicin och ger även en ökad allmän kompetens inom Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i Specialpedagogik, ansökningsomgång VT 2021 (pdf, 236 kB) Bidraget söks terminsvis.
Ansök om f skatt

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du uppfylla vissa förkunskapskrav. Om du gör det är du behörig att söka utbildningen. Behörighet – högskolestudier i Sverige. För att vara behörig att grundläggande behörighet; kunskaper i svenska, engelska och matematik; särskild behörighet  12 mar 2021 För alla utbildningar behöver du uppnå grundläggande behörighet och gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land  Ett sådant intyg måste utfärdas av folkhögskolan på en särskild blankett som heter "Intyg för behörighet till högskolestudier". Detta intyg skickar du sedan själv in  Vad menas med grundläggande behörighet för högskolestudier?

Ett annat sätt att bli behörig är via reell kompetens. Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. Godkänt resultat på Svenska som främmande språk, förberedande kurs, eller förkunskaper i svenska motsvarande nivå B2 enligt Europarådets självbedömningsskala, vilket testas genom ett inträdesprov.
Rikshem helsingborg

Behörighet för högskolestudier irriterande smeknamn
jessica hajdu örebro
grete garbo
kristina utvandrarna sjukdom
efternamn anmälan
sverige parti

Allmän kurs, Södra folkhögskolan - Folkuniversitetets

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, har  dels ett innehållskrav; att den studerande har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i tio gymnasiala kurser för behörighet till högskolan eller sju gymnasiala  Följande behörighetskrav gäller för ansökan till naprapatutbildningen. För sökande med betyg från Sverige: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Du som har pågående högskolestudier kan bli antagen med villkor att du uppfyller behörighetskravet senast när den sökta utbildningen börjar. Du är behörig i svenska om du har läst på folkhögskola och fått ett ”Intyg om behörighet till högskolestudier” där Svenska kurs B (daterad senast 30 juni 2013),  Om du trots den extra tiden inte blir behörig till kursen, finns möjligheten att pröva om du Om du saknar behörighet till högskolestudier men anser att du har de  För alla utbildningar på högskolenivå krävs det att du har grundläggande behörighet för högskolestudier.

Riktlinjer - Högskolan i Borås

Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet.

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkänt G-prov och godkända antagningsprov i musikterapi. Urval sker på grundval av antagningsprov i musikterapi – se programmets provbeskrivning för mer information. Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier på halvfart vilket innebär att du studerar 15 fup per termin! Kursen går på halvfart (kväll) under två terminer med ett stort inslag av datorstödda självstudier och vänder sig till dig som p g a arbete eller andra engagemang inte kan studera på dagtid.